Danh mục sản phẩm
TIN TỨC

Hướng dẫn cài đặt biến tần LS IG5A

  20/08/2016
HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT TRÊN BIẾN TẦN LS
 
Điều khiển tần số trên bàn phím và chạy thuận/nghịch bằng công tắc ngoài trên biến tần LS (IG5A).

 
Bước 1: Vào nhóm Drive của biến tần LS (IG5A)

 • Vào hàm drv : Chọn “1” _Chạy thuận/nghịch bằng công tắc ngoài trên biến tần LS .
 • Vào hàm Frq : Chọn “0”_Cho phép cài tần số trên bàn phím của biến tần LS.
 • Vào hàm 0.0 :  Nhấn “Enter”_Cài đặt tần số mong muốn cho biến tần LS.
 • Vào hàm ACC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần LS.
 • Vào hàm dEC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần LS.

 
Bước 2: Vào nhóm Function 1 của biến tần LS

 • Vào hàm F1 : Chọn “0” _Cho phép biến tần LS chạy thuận và nghịch  .

Chọn “1”_Không cho phép biến tần LS chạy thuận.
Chọn “2”_Không cho phép biến tần LS chạy nghịch.

 • Vào hàm F21 : Cài “40~400”(Hz)_Cài tần số Max cho biến tần LS hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện).
 • Vào hàm F22 : Cài “30~400”_Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần LS (thường cài bằng tần số F21).

 
Bước 3: Vào nhóm Function 1 và 2 của biến tần LS
Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:

 •  Hàm F4 :  Chọn “0”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.                      

Chọn “2”_Cho phép dừng theo kiểu Free run

 • Hàm F27 : Chọn “0” _Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Manual.

=> F28 cài % (0~15)Torque khi chạy nghịch trên biến tần LS
=> F29 cài % (0~15)Torque khi chạy thuận trên biến tần LS
=> Hàm F27 : Chọn “1”_Điều khiển Torque  trên biến tần LS theo chế độ Auto.

 • Hàm H20 : Chọn “1”_Cho phép biến tần LS chạy khi vừa cấp nguồn (công tắc ngoài đang ở chế độ chạy thuận(Fx) hoặc chạy nghịch (Rx)).
 • Hàm H72 : Chọn “0~17”_Cài thông số muốn hiển thị trên biến tần LS.
 • Hàm H93 : Chọn “1”_ Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất biến tần LS.(Xóa hết dữ liệu đã cài.)

 

 1. SƠ ĐỒ KẾT NỐI BIẾN TẦN LS

 •  Chân CM là chân chung cho tín hiệu ngỏ vào của biến tần LS.
 •  Chân P1 “FX” Chân chạy thuận biến tần LS.
 •  Chân P2 “RX” Chân chạy nghịch biến tần LS.